Gọi Tổng đài

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN:

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng nhằm liên quan đến các vấn đề như:

2. Phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng khi:

3. Thời gian lưu trữ thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN DVTM NGỌC ANH sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy thông tin đã cấp.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin